Oppstart, strategi og identitet

En tydelig identitet sier mer enn tusen ord, og er både lett å like og lett å huske. Vi gjør en grundig analyse av markedet, for å lære mest mulig om konkurransesituasjonen, etterspørselen i området, og målgruppen.